Resultaten voor recherche

recherche
Cookies op ed.nl ed.nl.
Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat je informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. Eindhovens Dagblad deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waaronder ook persoonsgegevens, in een samenwerkingsverband genaamd NLProfiel van Buymedia Nederland met Sanoma en Telegraaf Media Groep om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen.
recherche WikiWoordenboek.
de naspeuring van ongeoorloofde handelingen, het rechercheren. bedrijfsrecherche, districtsrecherche, douanerecherche, rijksrecherche. 2 onderzoeking, naspeuring, opsporing. Het woord recherche staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. In onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013 werd recherche herkend door.
Recherche politie.nl.
De recherche is een onderzoeksafdeling binnen de politie, die als taak heeft misdrijven op te lossen en verdachten op te sporen. Dit kan gaan om inbraken, zedenmisdrijven, drugs, milieucriminaliteit, moord of fraude. Wat is forensische opsporing? Wat doet de tactische recherche?
Politieacademie.nl Onderwijsaanbod.
Geen locatie gevonden. Een diploma Politiekundige Bachelor met specialisatie Recherchekunde, dan wel met een losse minor Recherche, geeft vrijstelling voor het algemeen deel van de leergang Recherchekundige Master. Je hebt een leerwerkplek binnen de rechercheafdeling en beschikt voor vakinhoudelijke begeleiding over een praktijkcoach.
Recherche 11 definities Encyclo.
Met recherche wordt een afdeling van de politie aangeduid die als taak heeft misdrijven op te lossen. Een politieambtenaar die bij een rechercheafdeling werkt, wordt rechercheur genoemd. Recherche in Nederland Rechercheafdelingen Rechercheafdelingen zijn bij de Nederlandse politie te vinden op verschillende niveaus.
Schooltv: Technische recherche Sporenonderzoek. Schooltv: Technische recherche Sporenonderzoek.
Wanneer er een misdrijf heeft plaatsgevonden zal er door de Technische Recherche een sporenonderzoek verricht worden.Alle sporen worden genummerd en de plaats delict wordt afgezet.Pakken, handschoenen en mondkapjes zorgen ervoor dat haren of huidschilfers van de rechercheurs niet vermengd worden met de sporen op het slachtoffer.Met foto's' wordt alles vastgelegd.Om niets over het hoofd te zien, worden er extra lampen geplaatst.Dan gaat de rechercheur op zoek naar aanwijzingen die informatie kunnen geven over de dader.Speciaal apparatuur maakt voor het oog onzichtbare sporen zichtbaar.Het lichaam van het slachtoffer wordt centimeter voor centimeter onderzocht.Gevonden bloed, haren, huidschilfers en het mogelijke moordwapen worden voor verder onderzoek meegenomen naar het forensisch lab.
Recherche heeft tekort aan alles NRC.
Terug naar de krant Lijst. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie. Recherche heeft tekort aan alles. De Nederlandse recherche heeft te weinig mankracht en een verkeerde manier van werken. Wat is er nodig om dat te veranderen?
Synoniemen van recherche; ander woord voor recherche synoniemen.net.
opsporingsdienst, politie recherche zn.: als synoniem van een ander trefwoord.: analyse, beoordeling, doorlichting, enquĂȘte, experiment, inspectie, keuring, monstering, nasporing, navorsing, observatie, onderzoeking, ontleding, opsporingswerk, perquisitie, proef, proefneming, recherche, research, speurtocht, speurwerk, test, toets, vaststelling burgerpot zn.: woordverbanden van recherche grafisch weergegeven.
Gratis woordenboek Van Dale.
Zweeds / Nederlands zw-nl. Je hebt gezocht op het woord: recherche. rech e rche de; v; meervoud: recherches 1 afdeling van de politie, belast met opsporing: postale recherche, spoorwegrecherche politieapparaat van de genoemde instelling. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

Contacteer ons

-- TODDLER
-- boy
-- independe
-- bureaus
-- webcam
-- vingino
-- infant
-- mature
-- recherche
-- payroll
-- calls
-- sushi
-- Skate